Vissza

GYIK

 

Mi az indítóakkumulátorok pontos szerepe a gépjárművekben? 

Az indító akkumulátor fő feladata, hogy az indítókulcs elfordításakor biztosítsa az indításhoz szükséges energiát.
Emellett az akkumulátornak elég energiát kell tárolnia ahhoz, hogy a motor működését egy rövid, de a hazaérkezéshez vagy a szervizbe kerüléshez elég ideig biztosítsa, ha nem működik a generátor.
Az indító akkumulátornak emellett biztosítania kell azon energiafogyasztó készülékek energiaellátását, amelyek nem kapcsolnak ki a motor leállításakor (mint például a világítás, mobiltelefonok, az audio rendszerek a légkondicionáló, stb.) 
 

Hogyan határozhatjuk meg gépkocsink tényleges elektromossági igényét? 

Először is olvassuk el a gépkocsi használati útmutatóját. Ebben találhatunk információkat az indítóakkumulátor besorolásáról és kapacitásáról Amper-órában (Ah). Semmiképp se használjon az előírtnál kisebb kapacitású akkumulátort. Öregebb gépkocsik esetében az előírtnál magasabb kapacitású akkumulátor használata jelentősen javíthatja az indítást és általánosságban véve az indítóakkumulátor élettartamát növeli.
 

Milyen hatást gyakorol a hőmérséklet az indítóakkumulátor működésére? 

Egyrészről a magasabb hőmérséklet az elektrolitok gyorsabb párolgását, másrészről az indítóakkumulátor pozitív töltésű részeinek gyorsabb korrózióját okozza. Mindkét eset az akkumulátor élettartamának csökkenéséhez vezet. 

A hideg hőmérséklet az indítóakkumulátor leadott elektromosságának erős csökkenését okozza. Az akkumulátor - 18°C fokon a normális, 27°C fokon, leadott elektromosság 40%-át szolgáltatja. Ha az indítóakkumulátor nincs teljesen feltöltve, úgy az elektrolit folyadék megfagyhat és károsíthatja a részegységeket vagy a borítást. Egy teljesen feltöltött akkumulátor nem fagyhat be -20°C fok felett
 

Hogyan tartsam karban az indítóakkumulátoromat? 

Az akkumulátor pólusait évente egyszer ellenőrizni kell, hogy nem mutatják-e korrózió nyomait. Szódabikarbóna vizes oldatával kell a pólusokat megtisztítani. Tartsa tisztán az indítóakkumulátor tetejét, és kerülje, hogy olajtermékek folyjanak rá. Ha szükséges, úgy csak és kizárólag desztillált vizet használjon a cellák feltöltéséhez. Ha a gépkocsit egy hónapig nem használta, úgy töltse fel az akkumulátort.
 

Hogyan töltsem fel az indítóakkumulátoromat? Ez vajon kockázatos? 

Az akkumulátorokat mindig óvatosan kell kezelni, akár fel vannak töltve, akár nem. Minden savas ólom akkumulátor maró hatású kénsavat tartalmaz és robbanó gázokat képez. Az indítóakkumulátoron található címkék minden utasítását figyelmesen olvassa el és tartsa be címkén található utasításokat. A töltés ideje alatt megnő az oxigén és hidrogén kibocsátás mértéke. Az akkumulátor töltésekor tartsa be az alábbi szabályokat: 

Ne dohányozzon és kerülje nyílt láng használatát és a szikrát okozó tevékenységeket az akkumulátor közelségében; 

Az elektromos töltőeszközt azelőtt válassza le az elektromos hálózatról, mielőtt a pólusokról levenné a kábeleket. Figyeljen, hogy a megfelelő kábeleket csatlakoztassa a pozitív és a negatív pólusokhoz;

 • Ne próbáljon a kábelek "mozgatásával" megbizonyosodni a töltőeszköz bekapcsolt állapotáról.
 • Soha ne próbáljon feltölteni egy befagyott akkumulátort.
 • Ne távolítsa el az indítóakkumulátor sapkáit.
 • Használjon védőszemüveget és védőruházatot az indítóakkumulátor töltése közben.
 • Szigorúan ragaszkodjon a töltőeszköz használati utasításaihoz.
   

Honnan tudhatom, hogy új indítóakkumulátorra van szükségem?

Az indítóakkumulátor vagy a gépkocsi elektromos rendszerének meghibásodásának jelei:

 • Alacsony fordulatú vagy megszakadó indítási folyamat.
 • A töltésszintet jelző lámpa sokáig ég a gépkocsi elindítása után.
 • Az indítóakkumulátor akár hideg akár meleg indítás után gyorsan veszít a töltöttségéből.
 • A gépkocsi lámpái nem működnek.

Néha előfordulhat, hogy az akkumulátor nem mutat meghibásodást, de mégsem működik normálisan.


Mostanában cseréltem le az indítóakkumulátoromat és ennek ellenére továbbra sem működik. Vajon mi lehet a hiba oka? 

Nagyon kicsi annak a lehetősége, hogy egymásután két hibás akkumulátort vásároljon. Amennyiben az akkumulátoron nincs látható mechanikai sérülése, ha normálisan tölt és semmilyen hibát nem talál a töltöttség ellenőrzésekor, akkor egyértelmű, hogy a hiba oka máshol keresendő. Válaszoljon az alábbi kérdésekre:

 • Vajon az akkumulátor megfelel a gépkocsi gyártója által javasolt akkumulátorok követelményeinek?
 • Megfelel-e a kereskedő (akinél vásárolta) katalógusában feltüntetett követelményeknek?
 • Van-e a gépkocsiban utólag beszerelt elektromos rendszer, légkondicionáló, halogénizzók, stb.? Az ilyen "extrák" erősebb akkumulátort szükségeltetnek.
 • Megfelelően van-e az akkumulátor beszerelve, megfelelő-e a kábelek rögzítése.
 • Rendben vannak-e a gépkocsi biztosítékai?
 • Rendben van-e a gépkocsi elektromos rendszere?


Milyen gyakran kell kicserélnem az indítóakkumulátoromat? 

Az indítóakkumulátorok élettartama gépkocsinként, környezeti hatásoktól és a gépkocsi vezetőjétől is függ. Amennyiben nagyobb teljesítményre van szüksége vásároljon nagyobb kapacitású indítóakkumulátort.

Elektrolit szivárgás megakadályozása: 

Az elektrolitszivárgást azonnal meg kell szüntetni. A kisebb mennyiségű kiszivárgott folyadékot homokkal vagy földdel kell beborítani, a folyadék felszívása érdekében. Ha lehetséges a savat szódabikarbónával vagy kalcium sóval kell semlegesíteni. Használjon az alábbiakban leírt védőfelszerelést. Ne hagyja, hogy az elektrolitfolyadék semlegesítés nélkül kerüljön a szennyvízrendszerbe. Mechanikai szellőztetőrendszerek esetében saválló alkotórészekből álló rendszereket használjon. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor cellák sapkái megfelelően zárnak-e, hogy megelőzze az elektrolit szivárgást. Kerüljön minden érintkezést az akkumulátor belső részeivel.

 • Légzésvédelem: normális körülmények között nem szükséges
 • Védőkesztyűk: saválló, gumi vagy műanyag alapú könyökhosszúságú kesztyűk.
 • Szemvédelem: Védőszemüveg vagy védőernyő.
 • Egyéb óvintézkedések: Saválló köpeny. Saválló ruházat és csizma használata.


Tűz- és robbanásveszély:

 • Az akkumulátortöltés alatt termelődő hidrogén fokozottan gyulladásveszélyes.
 • Ne használjon nyílt lángot, vagy szikrát okozó eszközöket az akkumulátor közelében.
 • Ne használjon fémeszközöket az akkumulátor kábelsarui közelében.
 • Szigorúan ragaszkodjon a gyártó beszerelési utasításaihoz.

Tűzvédelmi módszerek:

 • Amennyiben az akkumulátor csatlakoztatva van a töltőeszközhöz, úgy először a töltőeszköz áramellátását szakítsa meg.
 • Csak porraloltót használjon a keletkezett tüzek oltásához.
 • A tűzoltáskor viseljen saválló ruházatot.


Kémia intolerancia: 

Kénsav: Gyúlékony anyaggal történő érintkezés tüzet és robbanást okoz. A redukáló anyagokban (antioxidánsok), fémekben, kéntrioxidban, erős oxidánsokban és a vízben heves reakciót vált ki. A fémekkel történő érintkezés különösen veszélyes, mivel mérgező kéndioxid gáz és gyúlékony hidrogén keletkezik. 

Ólom elemek: Kerülni kell az érintkezést az erős savakkal, lúgokkal, halogénekkel, kálium-nitráttal, permanganáttal, peroxidokkal, hidrogénnel és a redukáló anyagokkal. Oldal tetejére
 

2018. Július 17.